Świadczymy kompleksowe usługi projektowe od początku inwestycji do jej ukończenia.

Na potrzeby naszych Inwestorów wykonujemy dokumentację projektową budowlaną, wykonawczą i powykonawczą w zakresach:

  1. Gaz
  • sieci i przyłączy gazu
  • stacje gazowe
  • układy zasuw
  • stacje ochrony katodowej
  • instalacje gazowe, kotłownie gazowe oraz inne technologie na życzenie Zamawiającego

     2. Wodociągi i kanalizacja

  • sieci i przyłącza
  • instalacje i inne

    3. Ciepłownictwo

  • instalacje ogrzewania budynków i budowli

   4. Wentylacja

  • instalacje wentylacji budynków i budowli

   5. Budownictwo

 

Prace prowadzimy na terenie terenie całej Polski, a w szczególności w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim.

Sprawdź nas w